Tham khảo hướng dẫn sủ dụng
Đơn vị HQ: 
Mã doanh nghiệp:   
Mật khẩu:   
Cơ quan chủ quản: Cục Hải quan Đồng Nai
Địa chỉ: Số 9A - Đồng Khởi - Biên Hoà - Đồng Nai
Điện thoại: 061.3895710 - Fax: 061.3895711
Số giấy phép: 277/GP-BVHTT, cấp ngày: 12/09/2006 - Email: customsdn@hcm.vnn.vn